termin spłaty chwilówek

Przy podpisywaniu umowy pożyczkowej czy zawieraniu jej na odległość w trybie online klient otrzymuje informację o terminie spłaty zobowiązania. Jeśli zobowiązanie jest regulowane ratalnie, integralnym elementem umowy jest harmonogram zwrotu środków. Pożyczkobiorca może mieć wątpliwości co do tego, jak liczony jest termin spłaty chwilówki.

Jednorazowa spłata chwilówki

Spłata chwilówek, czyli szybkich, najczęściej niskokwotowych pożyczek gotówkowych udzielanych przez pozabankowe firmy, odbywa się zwykle jednorazowo. Zobowiązanie tego rodzaju klient powinien uregulować nie później niż w dniu wskazanym w umowie. Jeśli tego nie zrobi, pożyczkodawca jak najbardziej będzie mógł naliczyć odsetki karne i rozpocząć procedurę windykacyjną. Początkowo najczęściej firma pożyczkowa wysyła do klientów jedynie monity o konieczności spłaty chwilówek. Koszty tych przypomnień obciążają jednak dłużnika. Z czasem pożyczkodawca może jednak wystąpić na drogę sądową i wszcząć procedurę egzekucyjną, jeśli polubowne działania nie przyniosą oczekiwanych skutków.

By dotrzymać terminu jednorazowej spłaty chwilówek, trzeba dokonać przelewu z konta klienta na konto firmy pożyczkowej najpóźniej w dniu wskazanym w umowie. Jednak nie zawsze spłata chwilówki w takim terminie pozwoli klientowi uniknąć naliczania odsetek karnych. Wszystko dlatego, że złożenie dyspozycji przelewu nie jest równoznaczne z tym, że na konto firmy pożyczkowej wpłynie określona kwota tytułem spłaty. Najlepiej więc dokonać przelewu co najmniej dzień wcześniej, jeśli konta pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy znajdują się w dwóch różnych bankach.

Ratalna spłata pożyczek pozabankowych

Poza spłatą jednorazową, możliwe jest również ratalne oddawanie pieniędzy do firmy pożyczkowej. W takim wypadku klient otrzymuje harmonogram spłaty, który musi wypełniać. Wskazane są w nim terminy, w których powinny wpłynąć kolejne raty kapitałowo-odsetkowe na konto firmy.

Obowiązuje przy tym taka sama zasada jak w przypadku spłaty chwilówek jednorazowo. Dobrym pomysłem będzie pozostawienie sobie pewnego marginesu czasu, który na pewno pozwoli na to, by bank pożyczkobiorcy zrealizował przelew, a bank pożyczkodawcy zaksięgował spłatę raty w odpowiednim dniu. Spóźnienie choć o jeden dzień uprawnia firmę pożyczkową do naliczania dodatkowych odsetek karnych.

W niektórych firmach udzielających chwilówek za dodatkową opłatą możliwe jest wydłużenie terminu spłaty np. o kolejne 7, 14 czy 30 dni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here