ile umów na czas określony

Umowa o pracę jest podstawowym rodzajem kontraktu, jaki jest stosowany w obrocie gospodarczym. Należy wskazać, iż posiadanie takiej umowy przez pracownika jest bardzo korzystne. Przede wszystkim na jej podstawie ma on możliwość korzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego. Takiej możliwości nie ma w sytuacji, gdy jego zatrudnienie opiera się na kontrakcie cywilnoprawnym, takim jak umowa zlecenie. Ponadto Rada Ministrów co rok ogłasza wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w drodze rozporządzenia.

Jest to znaczna gwarancja dla pracownika, bowiem nie może on zarabiać mniej, niż kwota, która została wyznaczona w tym akcie prawnym. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek stosowania norm czasu pracy, jak również przepisów o nadgodzinach. Wskazuje się, że umowa o pracę ma dużą doniosłość gospodarczą, dlatego powinna być stosowana powszechnie. Na szczęście w ostatnich latach coraz większa liczba zakładów pracy decyduje się na wprowadzenie jednolitej formy zatrudnienia właśnie w oparciu o wskazany kontrakt. Dzięki takiej tendencji sytuacja pracowników wydaje się być bardziej stabilna.

Kluczowe znaczenie ma kwestia, ile umów na czas określony można zawrzeć z konkretnym pracownikiem. Kilka lat temu miała miejsce obszerna nowelizacja przepisów prawa pracy, które wprost odnoszą się do omawianej materii. Z nowej ustawy wynika jednoznacznie, że z jednym pracownikiem niemożliwe jest zawarcie więcej niż trzech umów o pracę na czas określony. Czwarty kontrakt automatycznie zostaje uznany za umowę o pracę na czas nieokreślony – bez znaczenia pozostaje to, jakie odznaczenie widnieje wówczas na dokumencie.

podpisanie umowy

Jest to regulacja niezwykle korzystna dla pracowników, bowiem umowa o pracę na czas określony sprawia, że ich sytuacja finansowa wygląda zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim kodeks pracy przewiduje, że rozwiązanie takiej umowy możliwe jest wyłącznie w warunkach ściśle określonych w ustawie. Tym samym pracodawca powinien wskazać bezpośrednią przyczynę, która uzasadnia wypowiedzenie kontraktu. Najczęściej w praktyce stosuje się formułę „utrata zaufania względem pracownika”. Warto mieć jednak na uwadze, iż konieczne jest wskazanie sytuacji, które determinują użycie takiego pojęcia w piśmie wypowiadającym umowę.

Kontrakt na czas nieokreślony ma również ogromne znaczenie dla kobiet w ciąży. Mogą one wówczas z powodzeniem korzystać z przysługującego im urlopu macierzyńskiego. Inaczej wygląda sytuacja wtedy, gdy świadczą pracę jedynie na podstawie umowy o pracę na czas określony. W takim przypadku kontrakt polega przedłużeniu jedynie do dnia porodu – po upływie tego czasu pracodawca może zwolnić taką kobietę bez nawet najmniejszego uszczerbku dla siebie.

Jeszcze mniej korzystna jest sytuacja pań ciężarnych, które świadczą pracę na podstawie kontraktu cywilnoprawnego. W takiej sytuacji możliwe jest wypowiedzenie umowy w czasie dowolnym. Jest to bardzo niekorzystne dla przyszłych matek, dlatego zdecydowanie zaleca się, aby jeszcze przed zajściem w ciążę walczyły one o to, aby świadczyć pracę na podstawie kontraktu bezterminowego.

dokumenty

Istnieją również ustawowe ograniczenia w zakresie maksymalnego czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Na chwilę obecną okres ten wynosi trzydzieści trzy miesiące i wliczany jest do niego czas, w którym pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny. Tym samym po przekroczeniu wskazanego okresu kontrakt terminowy przekształca się z mocy samego prawa w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nie jest przy tym konieczne składanie jakiegokolwiek oświadczenia, jak również nie trzeba zawierać kolejnej umowy. Taka regulacja chroni słuszne interesy pracowników i sprawia, że lojalność względem dotychczasowego pracodawcy popłaca. Czasami jednak stosowane są wyłączenia od tej ogólnej ustawowej reguły. Otóż w sytuacji, gdy dana osoba została zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, jej kontrakt nie przekształca się automatycznie w umowę o pracę na czas nieokreślony po upływie wskazanego wcześniej terminu.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/rmenkala19/domains/szczypiorki.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here